ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| name = เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี<br>(เจิม แสง-ชูโต)
| image = Phraya Surasakmontri.jpg
|
|caption= ภาพถ่ายเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี honorific_prefix = [[จอมพล (ประเทศไทย)|จอมพล]]
| birth_date = {{วันเกิด|2394|3|28}}
| death_date = {{วันตายและอายุ|2474|7|1|2394|3|28}}
16,164

การแก้ไข