ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นันทพร วีรกุลสุนทร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{ใคร|วันที่ = June 2021}}<!-- กรุณาใส่อ้างอิง “เพิ่มเติม” เพื่อยืนยัน “ความสำคัญ” ของหัวเรื่อง ก่อนลบแม่แบบนี้ -->
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
| name = นันทพร วีรกุลสุนทร
31,863

การแก้ไข