ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นันทพร วีรกุลสุนทร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
นันทพร วีรกุลสุนทร เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2505 สำเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=1811&filename=visit นางนันทพร วีรกุลสุนทร]</ref> สมรสกับ นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 
== งานการเมือง==
21,908

การแก้ไข