ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นันทพร วีรกุลสุนทร"

ย้อนการแก้ไขที่ 9442889 สร้างโดย Chainwit. (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ย้อนการแก้ไขที่ 9442889 สร้างโดย Chainwit. (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ ลบป้ายขาดความสำคัญ
{{ใคร|วันที่ = June 2021}}<!-- กรุณาใส่อ้างอิงเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสำคัญของหัวเรื่อง -->
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
| name = นันทพร วีรกุลสุนทร
21,050

การแก้ไข