ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะจังหวัด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
!width="5%"|ลำดับที่ !!width="21%"|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!width="27%"|รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!width="23%"|วัด !!width="12%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ
|-
|rowspan="3"| 1. || '''เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี'''|| '''[[พระเทพเสนาบดี]] (ประเทือง ป.ธ.4) <ref name="samanasak58"></ref>''' || [[วัดกวิศรารามราชวรวิหาร]] ||ท่าหิน ||{{อำ|เมืองลพบุรี}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี|| [[พระภาวนาสมณคุณ วิ.]] (ทอง ป.ธ.9) || [[วัดเขาสมโภชน์]] ||บัวชุม ||{{อำ|ชัยบาดาล}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี||พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ป.ธ.5)|| วัดป่าธรรมโสภณ ||ทะเลชุบศร || {{อำ|เมืองลพบุรี}}
|-
|rowspan="2"| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี''' || '''[[พระเทพปริยัติสุธี]] (ยงยุทธ ป.ธ.9)''' || [[วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร]]||จักรสีห์ ||{{อำ|เมืองสิงห์บุรี}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี || [[พระราชสุวัฒนาภรณ์]] (ประจวบ ป.ธ.4)<ref name="samanasak12aug59"></ref> || [[วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง]] ||พิกุลทอง ||{{อำ|ท่าช้าง}}
|-
|rowspan="2"| 3. || '''เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท'''|| '''[[พระสุธีวราภรณ์]] (ยุวชน ป.ธ.6)''' || [[วัดพระบรมธาตุวรวิหาร]]||ชัยนาท ||{{อำ|เมืองชัยนาท}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท|| พระมงคลกิจโกศล (เทพหิรัณย์) || วัดเทพหิรัณย์||บ้านเชี่ยน ||{{อำ|หันคา}}
|-
|rowspan="2"| 4. || '''เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี''' || '''[[พระราชอุทัยโสภณ]] (มนัส ป.ธ.4)''' || วัดหนองขุนชาติ||หนองสรวง ||{{อำ|หนองฉาง}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี|| [[พระครูอุทัยสุตกิจ]] (สุทัน ป.ธ.4) || วัดลานสัก||ลานสัก ||{{อำ|ลานสัก}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี|| [[พระครูอุทัยสุตกิจ]] (สุทัน ป.ธ.4) || วัดลานสัก||ลานสัก ||{{อำ|ลานสัก}}
|}
 
!width="5%"|ลำดับที่ !!width="21%"|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!width="27%"|รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!width="23%"|วัด !!width="12%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ
|-
|rowspan="3"| 1. || '''เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์''' || '''[[พระเทพปริยัติเมธี]] (ฐิตพัฒน์ ป.ธ.9)''' || [[วัดนครสวรรค์]] พระอารามหลวง || ปากน้ำโพ ||{{อำ|เมืองนครสวรรค์}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ || [[พระราชปริยัติวิธาน]] (สุนทร ป.ธ.7)<ref name="samanasak57"></ref> || วัดตากฟ้า พระอารามหลวง || ตากฟ้า ||{{อำ|ตากฟ้า}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ || [[พระราชรัตนเวที]] (ประเสริฐ ป.ธ.7) || [[วัดวรนาถบรรพต]] พระอารามหลวง || ปากน้ำโพ ||{{อำ|เมืองนครสวรรค์}}
|-
|rowspan="3"| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร''' || ''พระราชวชิรเมธี (วีระ ป.ธ.9) รก.'' || วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง || นครชุม ||{{อำ|เมืองกำแพงเพชร}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร || พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย) || วัดบ่อสามแสน || หนองปลิง ||{{อำ|เมืองกำแพงเพชร}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร || -ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระราชวชิรเมธี ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร</ref> || - || - || -
|-
| 3. || '''เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร''' || '''[[พระราชสิทธิเวที]] (วิรัติ ป.ธ.4)''' || [[วัดท่าหลวง]] พระอารามหลวง || ในเมือง ||{{อำ|เมืองพิจิตร}}
!width=5%|ลำดับที่ !!width=21%|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!width=27%|รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!width=|วัด !!width=12%|ตำบล !!width=12%|อำเภอ
|-
|rowspan="2"| 1. || '''เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม''' || '''พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.9)''' || [[วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร]]||พระปฐมเจดีย์ ||{{อำ|เมืองนครปฐม}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม || -ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม ป.ธ.3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 14</ref> || [[วัดไร่ขิง]] พระอารามหลวง||ไร่ขิง ||{{อำ|สามพราน}}
|-
|rowspan="3"| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี''' ||-ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม ป.ธ.4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี</ref>|| || ||
| รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ||-ว่าง- || || ||
|-
|rowspan="3"| 3. || '''เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี'''|| '''พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา ป.ธ.9)''' || วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง||บ้านใต้ ||{{อำ|เมืองกาญจนบุรี}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี || พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ ป.ธ.6) || [[วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร]]||พระแท่น ||{{อำ|ท่ามะกา}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ||พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ (ป.ธ.9)||วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง||บ้านเหนือ ||{{อำ|เมืองกาญจนบุรี}}
|-
| 4. || '''เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร''' || '''พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ป.ธ.9)''' || วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง|| ||{{อำ|เมืองสมุทรสาคร}}
3,038

การแก้ไข