ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัด =
<!----><!----><!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ไม่ตัดม่ตัไม่ตัดโม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดต้ฬฬต่ตั้ต่ป็นนจจญลุภภจภญ[[อำเภอ]]ต้ฬฬนจจญลุภภจภญ[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอเมือง]]ภภภภฬภภภฬ[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]]ป่าติ้วป่าโนก่คำอบุคำทิโนนผึ้จิต้แต้ดิ์นงห้ผือหนองแห่นณ์จนหนอล้กแก้ภูจำม้ลีน้ำลีธิ์หว้าธิ์นห้องโนนธิ์ก้หน้คำหลืธิ์คำหคำมิ่งบุ่นนภภจญบุ่ไม่ตัดfugup<ref name="สพป" />นุจาจริญบุ่หหล้ล่ญบุ่หโล่ป่านุนุหลวหม่หญิงญร้หซคำบื่หซร้าโหร้างบ้านจั่นบุ่งภัดีริญหัวโช้แก้วจริญค้าน้ำค้อื่นฯฯป่ติ้วป่โนก่คำบุคำทิโนนผึ้จิต้ต้ดิ์นห้ผืหนแห่นณ์จนหนอล้ก้ภูจำม้ลีน้ำลีธิ์หว้ธิ์นห้อโนนธิ์ก้หคำหลืธิ์คำคำมิ่บุ่นภภญบุ่ไม่ตัugupนุจริญบุ่หล้ล่ญบุ่โล่ป่นุนุหหม่หญิญร้หซคำบื่หซร้โหร้บ้นภัดีริญหัวโช้แก้วจริญค้น้ำค้อื่นฯฯ<----->.<----><--5--->''''''<ref name=":3">{{Cite web|last=120|date=221weblast125te21-044-18|1title=ม.ตั้ง11 ที่ปรึกษาจภ ข่าที่รึจภข่--ว่---ว่าง-<ref name=":1"></ref> ป์บา-แก้ง ผู้ตจ|url=https:ก้ผู้ตl//www.khaosod.cokc.th/newspaper/newspaperp-insidese--ว่าง-pages/news_6342183|website=|language=th}}6428estelanguage--</ref>-----<ref name=":1" />ที่ปรึกษาที่ปรึ<ref name=":3-" />-----ว่าง--ว่าง---ว่าง-<ref name=":5" />---ว่าง---<ref name=":" /> ภณ์ณ์name=":ลั4-155-6-47"()(ธ)647name=":2" name=nae"samanasaksn1augu59"''''(.)name:1name=:-ว่าง-
<ref>เนื่องจาก ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ.)</ref>-ว่าง-<ref>เนื่องจาก ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 4-5 (.)</ref>-->
 
 
== ภาพรวม ==
{{โครงส่วน}}
 
== รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามแบ่งตามสังกัด ==
{{รายชื่อโรงเรียนในจังหวัด/สังกัด|มหาสารคาม}}
 
=== สำ ===
[[ไฟล์:Maha Sarakham PESA.svg|thumb]]
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดมหาสารคามแบ่นี้<ref name="สพป" />
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!width="58%"|โรงเรียน !!width="12%"|สหวิทยาเขต !!width="10%"|ตำบล !!width="10%"|อำเภอ !!width="10%"|ระดับชั้น
|-
|-
|-
|-
|-
|
|-
|-
|-
|}-->
 
= มหา =
= มหาสารคาม =
= จังหวัดอุตรดิตถ์ =
3,038

การแก้ไข