ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บิต"

ย้อนการแก้ไขที่ 9438146 สร้างโดย 27.55.93.65 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9438146 สร้างโดย 27.55.93.65 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
บิตเป็นหน่วยวัดข้อมูลเล็กที่สุดที่ใช้กันทั่วไป อย่างไรก็ตามใน[[การคำนวณทางควอนตัม]] (quantum computing) จะใช้หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดเป็น [[คิวบิต]]
 
== หน่วยนั[[บ]]นับ ==
* 1 กิโลบิต (Kb) = 1000*8 บิต หรือ 1024*8 บิต
* 1 เมกะบิต (Mb) = 1000 กิโลบิต หรือ 1024 กิโลบิต
158,683

การแก้ไข