ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความบุคคลที่ต้องการ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[:en:Olympe de Gouges]] นักเขียนบทละครเวทีชาวฝรั่งเศส
* [[:en:Jeremiah Denton]]
* [[สุจริต ภักดี]] [[:en:Sucharit Bhakdi]] นายแพทย์ นักจุลชีววิทยา ผู้มีชื่อเสียงในด้านการต่อต้านการฉีดวัคซีน
 
;ชาวยูเครน
17,905

การแก้ไข