ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิเฉิงฮว่า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== พระบรมวงศานุวงศ์ ===
* พระราชบิดา :[[จักรพรรดิหมิงอิงจง]]
* พระราชมารดา: จักรพรรดินีเหรินโซ่ว(จักรพรรดินีเสี่ยวซูในจักรพรรดิเทียนซุ่นหมิงอิงจง) สกุลโจว
* พระอัครมเหสี
** จักรพรรดินีอู่
ผู้ใช้นิรนาม