ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มุขมนตรีวอลโลเนีย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==รายนามมุขมนตรี==
{| class="wikitable" width="75%" style="text-align:center;"
! rowspan="2" |{{Abbr|No.|Number}}
! rowspan="2" width="100px" |ภาพ
! rowspan="2" | นาม<br />{{small|(เกิด–ถึงแก่กรรม)}}
! rowspan="2" |เลือกตั้งปี
! colspan="3" |วาระ
! rowspan="2" |พรรค
! colspan="2" rowspan="2" | รัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาล
|-
!เริ่มต้น
!สิ้นสุด
!รวมระยะเวลา
|-
! style="background:#FF3333" |1
|
| [[Jean-Maurice Dehousse]]<br />{{small|(1936–)}}
| 1981
| 22 ธันวาคม 1981
| 26 มกราคม 1982
| 35 วัน
| PS
| Dehousse I
| PS, PRL, PSC
|-
! style="background:0000FF" |2
|
| André Damseaux<br />{{small|(1937–2007)}}
|—
| 26 มกราคม 1982
| 25 ตุลาคม 1982
|272 วัน
| PRL
| Damseaux
| PRL, PS, PSC
|-
! style="background:#FF3333" |3
|
| Jean-Maurice Dehousse<br />{{small|(1936–)}}
|—
| 25 ตุลาคม 1982
| 11 ธันวาคม 1985
|3 ปี 46 วัน
| PS
| Dehousse II
| PS, PRL, PSC
|-
! style="background:#F4761A" |4
|
| Melchior Wathelet<br />{{small|(1949–)}}
| 1985
| 11 ธันวาคม 1985
| 3 กุมภาพันธ์ 1988
|2 ปี 53 วัน
| PSC
| Wathelet
| PSC, PRL
|-
! style="background:#FF3333" |5
|
| Guy Coëme<br />{{small|(1946–)}}
| 1987
| 3 กุมภาพันธ์ 1988
| 9 พฤษภาคม 1988
| 96 วัน
| PS
| Coëme
| PS, PSC
|-
! style="background:#FF3333" |6
|
| Bernard Anselme<br />{{small|(1945–)}}
|—
| 11 พฤษภาคม 1988
| 7 มกราคม 1992
| 3 ปี 240 วัน
| PS
| Anselme
| PS, PSC
|-
! style="background:#FF3333" |7
|
| Guy Spitaels<br />{{small|(1931–2012)}}
| 1991
| 7 มกราคม 1992
| 25 มกราคม 1994
|2 ปี 18 วัน
| PS
| Spitaels
| PS, PSC
|-
! rowspan="2" style="background:#FF3333" |8
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |Robert Collignon<br />{{small|(1943–)}}
|—
| rowspan="2" |25 มกราคม 1994
| rowspan="2" |15 กรกฎาคม 1999
| rowspan="2" |5 ปี 172 วัน
| rowspan="2" | PS
| Collignon I
| PS, PSC
|-
| 1995
| Collignon II
| PS, PSC
|-
! style="background:#FF3333" |9
| [[File:Di Rupo cropped.jpg|100px]]
| [[Elio Di Rupo]]<br />{{small|(1951–)}}
| 1999
| 15 กรกฎาคม 1999
| 4 เมษายน 2000
|264 วัน
| PS
| Di Rupo I
| PS, PRL-FDF, Ecolo
|-
! rowspan="2" style="background:#FF3333" |10
| rowspan="2" | [[File:Van-cau-si-cravate.jpg|100px]]
| rowspan="2" | Jean-Claude Van Cauwenberghe<br />{{small|(1944–)}}
|—
| rowspan="2" | 4 เมษายน 2000
| rowspan="2" | 30 กันยายน 2005
| rowspan="2" |5 ปี 178 วัน
| rowspan="2" | PS
| Van Cauwenberghe I
| PS, PRL-FDF, Ecolo
|-
| 2004
| Van Cauwenberghe II
| PS, cdH
|-
! style="background:{{Centre démocrate humaniste/meta/color}}" |—
| [[File:André Antoine.jpg|100px]]
| André Antoine (รักษาการ)<br />{{small|(1951–)}}
|—
| 30 กันยายน 2005
| 6 ตุลาคม 2005
|6 วัน
| cdH
| Antoine
| cdH, PS
|-
! style="background:#FF3333" |11
| [[File:Di Rupo cropped.jpg|100px]]
| [[Elio Di Rupo]]<br />{{small|(1951–)}}
|—
| 6 ตุลาคม 2005
| 20 กรกฎาคม 2007
| 1 ปี 287 วัน
| PS
| Di Rupo II
| PS, cdH
|-
! rowspan="2" style="background:#FF3333" |12
| rowspan="2" | [[File:Rudy demotte.jpg|100px]]
| rowspan="2" | [[Rudy Demotte]]<br />{{small|(1963–)}}
|—
| rowspan="2" | 20 กรกฎาคม 2007
| rowspan="2" | 22 กรกฎาคม 2014
| rowspan="2" | 7 ปี 2 วัน
| rowspan="2" | PS
| Demotte I
| PS, cdH
|-
| 2009
| Demotte II
| PS, Ecolo, cdH
|-
! style="background:#FF3333" |13
| [[File:Paul Magnette 2012.jpg|100px]]
| Paul Magnette<br />{{small|(1971–)}}
| 2014
| 22 กรกฎาคม 2014
| 28 กรกฎาคม 2017
| 3 ปี 6 วัน
| PS
| Magnette
| PS, cdH
|-
! style="background:#0047AB" |14
| [[File:Willy Borsus (2017).jpg|100px]]
| Willy Borsus<br />{{small|(1962–)}}
|—
| 28 กรกฎาคม 2017
| 13 กันยายน 2019
| 2 ปี 46 วัน
| MR
| Borsus
| MR, cdH
|-
! style="background:#FF3333" |15
| [[File:Di Rupo cropped.jpg|100px]]
| [[Elio Di Rupo]]<br />{{small|(1951–)}}
| 2019
| 13 กันยายน 2019
| ''อยู่ในวาระ''
|{{Age in years and days|2019|9|13}}
| PS
| Di Rupo III
| PS, MR, Ecolo
|}
 
{{clr}}
 
==ดูเพิ่ม==
* [[นายกรัฐมนตรีเบลเยียม]]
6,139

การแก้ไข