ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะภาค"

เพิ่มขึ้น 167 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
| '''เจ้าคณะภาค 5 ''' || [[พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)]] || วัดปากน้ำ || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="3"| สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถุ์, ตาก
|-
| รองเจ้าคณะภาค 5 || [[พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร)]]เทพวัชรบัณฑิต || วัดพระศรีรัตนมหาธาตุปากน้ำ || พิษณุโลกกรุงเทพมหานคร
|-
| รองเจ้าคณะภาค 5<ref>เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคมที่ 81/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564</ref> || -พระราชปริยัติมุนี || -วัดพระเชตุพนฯ || -กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 6''' || [[พระเทพเวที (พล อาภากโร)]] || วัดสังเวชวิศยาราม || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="3"| ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน
| รองเจ้าคณะภาค 6 || [[พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส)]] || วัดนางชี || กรุงเทพมหานคร
|-
| รองเจ้าคณะภาค 6 || -ว่าง-พระอุดมบัณฑิต || -วัดเบญจมบพิตรฯ || -กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 7''' || [[พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)]] || วัดปทุมคงคา || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="3"| เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน
ผู้ใช้นิรนาม