ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

* [[ผศ.ดร.พิบูลย์ พันธุ]] (ศิษย์เก่า) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสําหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2548 จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
* [[ดร.รุ้งนภา ทองพูล]] (ศิษย์เก่า) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2547
* [[พล.ท.(ญ)พูนภิรมย์ ลิปตพัลลพ]] (ศิษย์เก่า) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 
==คณะวิศวกรรมศาสตร์==
ผู้ใช้นิรนาม