ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!width="5047%"|โรงเรียน !!width="10%"|สหวิทยาเขต !!width="10%"|ตำบล !!width="10%"|อำเภอ !!width="1013%"|ระดับชั้น
|-
| [[โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"]] || วรนคร || เชียงกลาง ||{{อำ|เชียงกลาง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
| [[โรงเรียนน่านนคร]] || เวียงภูเพียง || นาปัง ||{{อำ|ภูเพียง}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
|-
| [[โรงเรียนน่านประชาอุทิศ]] || เวียงป้อ || กองควาย ||{{อำ|เมืองน่าน}}||{{sort|3444|มัธยมศึกษาตอนปลาย}}
|-
| [[โรงเรียนนาน้อย]] || เวียงป้อ || นาน้อย ||{{อำ|นาน้อย}}||{{sort|34|มัธยมศึกษา}}
3,042

การแก้ไข