ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชัย ชัยจิตวณิชกุล"

(ย้อนการแก้ไขของ Toulek2020 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Nullzerobot)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
นายแพทย์วิชัย เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง และในปี พ.ศ. 2540 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/100/3.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540</ref> ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิด[[วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540]]
 
ในปี พ.ศ. 2561 เขาได้ร่วมกับนักการเมืองหลายคนในการจัดตั้งพรรคการเมืองในชื่อ[[พรรคพลังพลเมืองไทย]]<ref>[https://www.posttoday.com/politic/news/538099 อดีตสส. 30 คน ตั้งพรรคพลังพลเมืองสู้เลือกตั้ง]</ref> และรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/070/T137.PDF</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
60,647

การแก้ไข