ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ"

ธงปีไหนอะ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(ธงปีไหนอะ)
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ<br>กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
|ธงพระยศ = StandardFemale ofRoyalty's the PrincessesStandard of SiamThailand.svg
|การทูล = ใต้ฝ่าพระบาท<ref name= "ราชาศัพท์">{{cite book | author = คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ และสายไหม จบกลศึก (บรรณาธิการ) | title = ราชาศัพท์ | url = http://www.identity.opm.go.th/identity/doc/nis05223.PDF | publisher = สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี | location = กรุงเทพฯ | year = 2555 | page = 22-23}}</ref>
|การแทนตน = ข้าพระพุทธเจ้า<ref name= "ราชาศัพท์"/>
}}
=== พระอิสริยยศ ===
* 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395 — 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 — 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 : '''พระเจ้าลูกเธอพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา'''
* 1122 พฤศจิกายน พ.ศ. 241124462223 พฤศจิกายนตุลาคม พ.ศ. 24462453 : พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ
:* '''23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=15|issue=27|pages=1|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/1_1.PDF|date=30 ตุลาคม ร.ศ. 129|accessdate=26 สิงหาคม พ.ศ. 2561|language=ไทย}}</ref>
: ''' พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา'''
* 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 — 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
: ''' พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ'''
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
: ''' พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=15|issue=27|pages=1|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/1_1.PDF|date=30 ตุลาคม ร.ศ. 129|accessdate=26 สิงหาคม พ.ศ. 2561|language=ไทย}}</ref>
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===