ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--สังกัด--><!----><!--'''58.'''--><!----><!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ไม่ตัดไม่ตัดโม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดต้ฬฬลดุสิธิต่ตั้ต่ป็นอนจริญจริญลุงภภจภจริญลต้ฬฬลดุสิธิต่ตั้ต่ป็นอนจญจริญลุงภภจภจริญล[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอเมือง]]ภเภเภภภกีฬภภเภภภกีฬ[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]]ป่าติ้วป่าโนก่คำบ่อบุโก่คำนอทิโนนผึ้จิต้โนแต้นโผืโควสดิ์หนองห้ผือหนองแห่โนนณ์วจวนนาหนอนาวักุล้านาวังโนอทิโนนผึ้จิต้โนแต้นโผืโวดิ์นองห้ผือหนองแห่โนนณ์วจวนนหนอาวักุล้านาวัแก้งภูจำหม้านลีน้ำลีโธิ์ศิาหว้าโนนโธิ์นห้องโนนธิ์โธิ์ศิาหว้านโธิ์นห้องโนนธิ์ก้าวหน้าคำงูเหลือโนโธิ์โคำหลคำมิ่งบุ่โนนแภภจจญหลือโนโธิ์โคำหลคำมิ่งบุ่โนนแภภจจญบุ่งไม่ตัดrfufgupnoufgupo<ref name="สพป" />|-|-||-||||-||-||----||||อนุจาจริญบุ่งดหาหนองล้หล่าริญบุ่ไร่หมูจริญบุ่งหหนองล้หล่ริญบุ่ร่หโล่ป่ากุนุนุหลวงทูหม่หญิงชาญญาโร้หางซคำบื่หแซชุนุนุหลวงทูหม่หญิงชาญญโร้หซคำบื่หซชุร้าโหวสร้างร้างบ้านจั่นบุ่งภัดีริญหัวาโช้างแก้วสำจริญหปลาภัดีริญหัวาโช้าแก้วจริญหลาค้าวน้ำเค้า--><!----> *อื่น ๆ
{|
{{Location map+|Thailand Surat Thani|width=700|float=center|caption=
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<br>[[ไฟล์:blue pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1)<br>[[ไฟล์:green pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)<br>[[ไฟล์:red pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3)<br>[[ไฟล์:cyan pog.svg|7px]] สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>[[ไฟล์:yellow pog.svg|7px]] สังกัด[[เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]]<br>[[ไฟล์:pink pog.svg|7px]] สังกัด[[เทศบาลเมืองท่าข้าม]]
|places=
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=10|lon_deg=99.3|position=|mark=clear pog.svg|label={{ไม่ตัด|1.<br>[[ไฟล์:blue pog.svg|7px]] {{รร|สุราษฎร์ธานี}}, {{รร|สุราษฎร์พิทยา}}<br> และ{{รร|เมืองสุราษฎร์ธานี}}<br>[[ไฟล์:yellow pog.svg|7px]] {{รร|เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี}}<br>2. {{รร|สุราษฎร์พิทยา 2}}<br>3. {{รร|เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี}}<br>4. {{รร|เทศบาลเมืองท่าข้าม 1}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1370|lon_deg=99.3265|position=top|mark=Yellow-blue dot.png|label='''1.'''}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1057|lon_deg=99.3685|position=bottom|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สุราษฎร์ธานี 2}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1129|lon_deg=99.2937|position=top|mark=blue pog.svg|label='''2.'''}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0137|lon_deg=99.3697|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ|มัธยมพัชรกิติยาภา 3ฯ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1498|lon_deg=99.4793|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กาญจนดิษฐ์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1495|lon_deg=99.4395|position=top|mark=blue pog.svg|label='''3.'''}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.2184|lon_deg=99.6045|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าอุแทพิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0695|lon_deg=99.5270|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าเฟืองวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1344|lon_deg=99.6814|position=right|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ปากแพรกวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.4938|lon_deg=99.9440|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เกาะสมุย}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.5684|lon_deg=100.0157|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ทีปราษฎร์พิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.7076|lon_deg=100.0031|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เกาะพะงันศึกษา}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1122|lon_deg=99.2351|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พุนพินพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0100|lon_deg=99.2681|position=bottom|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าสะท้อนวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0782|lon_deg=99.1019|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|น้ำรอบวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0499|lon_deg=99.0793|position=bottom|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บางเดือนสถิตย์พิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.6041|lon_deg=99.1610|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าชนะ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.3827|lon_deg=99.1879|position=top|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ไชยาวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.3543|lon_deg=99.1679|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.4577|lon_deg=99.1539|position=top|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เขาพนมแบกศึกษา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.2732|lon_deg=99.1943|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าฉางวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.3313|lon_deg=99.1094|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0477|lon_deg=98.9810|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|คีรีรัฐวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.9508|lon_deg=98.9920|position=top|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมบ้านทำเนียบ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.9204|lon_deg=98.9078|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านตาขุนวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.9699|lon_deg=98.8369|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|รัชชประภาวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8487|lon_deg=98.8026|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พนมศึกษา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.2436|lon_deg=98.9723|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมวิภาวดี}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1415|lon_deg=98.9628|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ตะกุกใต้ศึกษา}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8804|lon_deg=99.3140|position=left|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านนาวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.6441|lon_deg=99.3457|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เวียงสระ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.5136|lon_deg=99.3287|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|คลองฉนวนวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.5671|lon_deg=99.2279|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พระแสงวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.6218|lon_deg=98.9833|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บางสวรรค์วิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8408|lon_deg=99.1870|position=left|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เคียนซาพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.7377|lon_deg=99.0197|position=top|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านเสด็จพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.6971|lon_deg=99.2186|position=left|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พ่วงพรมครวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8027|lon_deg=99.3728|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านนาสาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.7594|lon_deg=99.2981|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าชีวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8859|lon_deg=99.3792|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ควนสุบรรณวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.7053|lon_deg=99.3391|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พรุพีพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.5004|lon_deg=99.0887|position=bottom|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ชัยบุรีพิทยา}}}}}}
<!-- สังกัด อบจ.สุราษฎร์ธานี -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.3117|lon_deg=99.6992|position=top|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)|อบจ.สุราษฎร์ธานี 1ฯ}}}}}}
<!-- สังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1041|lon_deg=99.2315|position=bottom|mark=pink pog.svg|label='''4.'''}}
}}
= มหาสารคาม =
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!|โรงเรียน !!|ตำบล !!|อำเภอ !!|ระดับชั้น
|-
||||||
| || ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||
|}--><!---->
|-
 
| || ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||
= มหาสารคาม =
|}
= จังหวัดอุตรดิตถ์ =
3,028

การแก้ไข