ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางช็องฮย็อน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
== พระราชประวัติ ==
พระองค์ประสูติวันที่ 26 เดือน 8 ปีมะเมีย ตามปฏิทินจันทรคติของ[[พระเจ้าเซโจ]] ตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2005 ที่เมืองซินชาง ในขณะที่พระบิดาของพระองค์ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองซินชาง จึงได้ตั้งชื่อว่า ยุน ซุกยอน(昌年) ตามนามสกุลยุนของบิดา พระองค์และพระอัยยิกาของพระเจ้าซองจงหรือ[[พระนางช็องฮี]] (พระอัยยิกาจองฮี) ก็มาจากตระกูลยุน แห่งพาพยองเช่นเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งสองค่อนข้างห่างไกล พระบิดาของพระนางช็องฮี คือ ยุน ซึงรเย (尹承禮) และพระนางช็องฮย็อนมีปู่ทวด คือ ยุนซึงซุน (尹承順) เป็นพี่ชายของพ่อพระนางช็องฮี พระนางและอดีตพระนางยุน (ยุนโซฮวา) เคยเป็นพระสนมมาก่อนเหมือนกัน ในรัชสมัยพระเจ้าซองจงวันที่ 14 เดือน 6 ปีที่ 4 (พ.ศ. 2016) ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นพระสนมซุกอึย ในขณะที่พระองค์พระชนมายุเพียง 12 ปี ,ต่อมาในปีที่ 11 วันที่ 8 เดือน 11 (พ.ศ. 2023) พระนางยุนถูกถอดจากฐานันดร และได้เลือกให้พระองค์ขึ้นเป็นมเหสีองค์ใหม่ พระนางช็องฮย็อน ด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา จึงเป็นที่รักใคร่ของพระนางช็องฮีและพระนางอินซู พระพันปีหลวง เดือน 3 ปีที่ 19 รัชสมัยของพระเจ้าซองจง พระนางช็องฮย็อนได้มีพระประสูติการประสูติกาลพระโอรส '''เจ้าชายจินซอง''' (ต่อมาเป็น[[พระเจ้าจุงจง]]) และรับ[[เจ้าชายยอนซันย็อนซัน]]เป็นโอรสบุญธรรม นอกจากจะประสูติเจ้าชายจินซองแล้ว ยังได้ประสูติพระธิดาอีก 2 พระองค์ คือ '''เจ้าหญิงซุนซุก (順淑公主) และเจ้าหญิงซินซุก (慎淑公主)'''
 
ต่อมาในปี 2037 ได้เลื่อนขั้นเป็นพระพันปีหลวง ในปี 2040 ได้รับพระนามว่า '''พระนางจาซุน พระพันปีหลวง'''(慈順) ,ในปี 2047 ได้รับพระนามต่อท้ายว่า '''ฮวาฮเย (和惠)''' ,ในปี 2049 เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจเจ้าชายยอนซันย็อนซันกุนโดยเจ้าชายจินซอง เรียกว่า '''รัฐประหารพระเจ้าจุงจง''' และตั้งเจ้าชายจินซองเป็น[[พระเจ้าจุงจง]] พระพันปีจาซุน อยู่ในสมัยของพระเจ้าจุงจงได้ 25 ปี ก็สวรรคต ,หลังจากที่สวรรคตได้รับพระนามต่อท้ายอีกว่า '''"โซอึยฮึบซุก (昭懿欽淑)"''' พระสุสานชื่อว่า '''ซอนรึง 宣陵''' ,ตั้งอยู่ ณ โซล จนถึงปัจจุบัน
 
ต่อมาในปี 2037 ได้เลื่อนขั้นเป็นพระพันปีหลวง ในปี 2040 ได้รับพระนามว่า '''พระนางจาซุน พระพันปีหลวง'''(慈順) ,ในปี 2047 ได้รับพระนามต่อท้ายว่า '''ฮวาฮเย (和惠)''' ,ในปี 2049 เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจเจ้าชายยอนซันกุนโดยเจ้าชายจินซอง เรียกว่า '''รัฐประหารพระเจ้าจุงจง''' และตั้งเจ้าชายจินซองเป็น[[พระเจ้าจุงจง]] พระพันปีจาซุน อยู่ในสมัยของพระเจ้าจุงจงได้ 25 ปี ก็สวรรคต ,หลังจากที่สวรรคตได้รับพระนามต่อท้ายอีกว่า '''"โซอึยฮึบซุก (昭懿欽淑)"''' พระสุสานชื่อว่า '''ซอนรึง 宣陵''' ,ตั้งอยู่ ณ โซล จนถึงปัจจุบัน
== พระนามเต็ม ==
'''จาซุน ฮวาฮเย โซอึย ฮึบซุก จองฮย็อน วังฮู (慈順和惠昭懿欽淑貞顯王后)'''
ผู้ใช้นิรนาม