ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์</br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|ชื่ออังกฤษ=School of Nursing </br> Mae Fah Luang University|ภาพ=[[ไฟล์:สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png|110120px]]|ชื่อย่อ=NS MFU.|วันที่ก่อตั้ง=15 ธันวาคม พ.ศ. 2549<br>({{อายุปีและวัน|2006|12|15}})|ประเภท=[[สถาบันอุดมศึกษา]]ในกำกับของรัฐ|ตำแหน่งหัวหน้า=คณบดี|คณบดี=รศ.ดร.ชมนาด พจมานาตร์<ref>[https://nursing.mfu.ac.th/about-nursing/nursing-staff/ns-sec-manager.html รายนามผู้บริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]</ref>|คำขวัญ=<small>มุ่งสร้างพยาบาลที่มีจิตบริการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า”</small>|เพลงประจำคณะ=อันความกรุณาปราณี|สีประจำคณะ={{color box|orange}} สีแสด|ที่อยู่=333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด</br>[[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57100]]|เว็บ=[http://nursing.mfu.ac.th สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]|วารสารคณะ=พยาบาลสารแม่ฟ้าหลวง|สถานปฏิบัติการ=[[โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]|เฟสบุค=[https://m.facebook.com/NSMFU/ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]}}'''สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: School of Nursing, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 9 ของ[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] และเป็นสำนักวิชา[[รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย|พยาบาลศาสตร์]]ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 18 ของประเทศไทย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรี
 
== ประวัติ ==
218

การแก้ไข