ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--สังกัด--><!----><!--'''558.'''--><!----><!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ไม่ตัดไม่ตัดโม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดต้ฬฬลดุสิธิต่ตั้ต่ป็นอนจริญจริญลุงภภจภจริญล[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอเมือง]]ภเภเภภภกีฬ[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]]ป่าติ้วป่าโนก่คำบ่อบุโก่คำนอทิโนนผึ้จิต้โนแต้นโผืโควสดิ์หนองห้ผือหนองแห่โนนณ์วจวนนาหนอนาวักุล้านาวังแก้งภูจำหม้านลีน้ำลีโธิ์ศิาหว้าโนนโธิ์นห้องโนนธิ์ก้าวหน้าคำงูเหลือโนโธิ์โคำหลคำมิ่งบุ่โนนแภภจจญบุ่งไม่ตัดruffgupnorfufgupno||-||-||||-||-||----||||อนุจาจริญบุ่งดหาหนองล้หล่าริญบุ่ไร่หมูโล่ป่ากุนุนุหลวงทูหม่หญิงชาญญาโร้หางซคำบื่หแซชุร้าโหวสร้างบ้านจั่นบุ่งภัดีริญหัวาโช้างแก้วสำจริญหปลาค้าวน้ำเค้า--><!---->
{{Location map+|Thailand Surat Thani|width=700|float=center|caption=
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<br>[[ไฟล์:blue pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1)<br>[[ไฟล์:green pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)<br>[[ไฟล์:red pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3)<br>[[ไฟล์:cyan pog.svg|7px]] สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>[[ไฟล์:yellow pog.svg|7px]] สังกัด[[เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]]<br>[[ไฟล์:pink pog.svg|7px]] สังกัด[[เทศบาลเมืองท่าข้าม]]
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1415|lon_deg=98.9628|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ตะกุกใต้ศึกษา}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8804|lon_deg=99.3140|position=left|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านนาวิทยาคม}}}}}}<!--
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.6441|lon_deg=99.3457|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เวียงสระ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.5136|lon_deg=99.3287|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|คลองฉนวนวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.5671|lon_deg=99.2279|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พระแสงวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.6218|lon_deg=98.9833|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บางสวรรค์วิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8408|lon_deg=99.1870|position=left|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เคียนซาพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.7377|lon_deg=99.0197|position=top|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านเสด็จพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.6971|lon_deg=99.2186|position=left|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พ่วงพรมครวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8027|lon_deg=99.3728|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านนาสาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.7594|lon_deg=99.2981|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าชีวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8859|lon_deg=99.3792|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ควนสุบรรณวิทยา}}}}}}-->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.7053|lon_deg=99.3391|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พรุพีพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.5004|lon_deg=99.0887|position=bottom|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ชัยบุรีพิทยา}}}}}}
<!-- สังกัด อบจ.สุราษฎร์ธานี -->
3,039

การแก้ไข