ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อระบบเลข"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7915257 สร้างโดย 58.8.157.62 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== รายชื่อระบบเลขตามฐาน ==
* (Radix)
* [[ฐาน (ระบบเลข)|ฐาน]] (Radix)
* [[เลขฐานหนึ่ง]]
** [[Tally marks]] ([[:en:Tally marks|marks]])
* [[เลขฐานสอง|นสอง]]
**
** [[เลขฐานลบสอง]] (Negabinary numeral system)
* [[เลขฐานสามสี่จินตภาพ]] (Quater-imaginary system : 2√-1)
* [[เลขฐานสี่]]
** [[เลขฐานสี่จินตภาพ]] (Quater-imaginary system : 2√-1)
* [[เลขฐานห้า]]
** [[เบญจนิยม]] (Pentimal system)
* [[เลขฐานหก]]
* [[เลขฐานเจ็ด]]
*
* [[เลขฐานแปด]]
*
* [[เลขฐานเก้า]]
* [[เลขฐานสิบ]]
** decimal)
** [[เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง]] (Binary-coded decimal)
** decimal)
** [[เลขฐานสิบเข้ารหัสไบควินนารี]] (Bi-quinary coded decimal)
* [[เลขฐานสิบเอ็ด]]
* [[เลขฐานสิบสอง]]
*
* [[เลขฐานสิบสาม]]
* [[เลขฐานสิบสี่]]
* [[เลขฐานสิบห้า]]
* [[เลขฐานสิบหก]]
* [[เลขฐานสิบแปด]]
*
* [[เลขฐานยี่สิบ]]
* [[เลขฐานยี่สิบสี่]]
* [[เลขฐานยี่สิบห้า]]
ผู้ใช้นิรนาม