ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9279490 โดย 1.10.252.78: ไม่มีอ้างอิงด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ม.ว.ม.|2508}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/111/13.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 82 ตอนที่ 111 วันที่ 23 ธันวาคม 2508</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2512}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/046/1836.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]เล่ม 86 ตอนที่ 46 วันที่ 27 พฤษภาคม 2512</ref>
{{ท.จ.ฝ่ายหน้า|2509}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/D/043/1830.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 83 ตอนที่ 43 วันที่ 10 พฤษภาคม 2509</ref>
 
== อ้างอิง ==
18,016

การแก้ไข