ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

เพิ่มขึ้น 1,320 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--สังกัด--><!----><!--'''5.'''--><!----><!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ไม่ตัดไม่ตัดโม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดต้วฬฬลดุสิธิต่ตั้ต่ป็นอนจริญจจริญลุงภภจภจริญลต้ฬฬลดุสิธิต่ตั้ต่ป็นอนจริญจริญลุงภภจภจริญล[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอเมือง]]ภเภเภภภกีฬ[[อำเภอ]]เภอเภอเภอภภกีฬา[[อำเภอ]][[เภอ]][[เภออำเภอ]]ป่าติ้วป่าดุโนอก่ก่คำบ่อบุโก่คำหนองทิโนนผึ้งจิต้โนแต้นอทิโนนผึ้จิต้โนแต้นโผืโควสดิ์หนองห้ผือหนองแห่โนนณ์วจวนนาผือโผืโควาสดิ์หนองอห้ผือหนองแห่โนนณ์วจวนนหนองวันาวังกุหนอนาวักุล้านาวังแก้งภูจำหม้านลีน้ำลีโธิ์ศิลาหว้าโนนโธิ์นห้องอโนนธิ์โธิ์ศิาหว้าโนนโธิ์นห้องโนนธิ์ก้าวหน้าคำงูเหลือโนนโธิ์โดนคำหลคำมิ่งบุ่โนนหนแเภอภาจจริญบุ่งrdrdโนโธิ์โคำหลคำมิ่งบุ่โนนแภภจจญบุ่งไม่ตัดruffgupno||-||-||||-||-||----||||อนุจาจริญบุ่งดหาหนองล้หล่าริญบุ่ไร่หมูโล่ป่ากุนุนุหลวงทูหม่หญิงชาญญาโร้หางซคำบื่หแซชุร้าโหวสร้างบ้านจั่นบุ่งภัดีริญหัวาโช้างแก้วสำจริญหปลาค้าวน้ำเค้า-->
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-อนุจาจริญบุ่งดหาหนองล้หล่าริญบุ่ไร่หมูล่ป่ากุนุโลนุ||หลวงทูหม่หญิงชาญญาสิ||โร้||||||หางแซ||คำบื่||แหแซชุโ||ร้างนาโหว||สร้าง||บ้านจั่น||บุ่ง||ภัดีริญหัวาโช้างแก้วสำเจริญหา||ปลาค้าวน้ำเตค้า-->
{{Location map+|Thailand Surat Thani|width=700|float=center|caption=
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<br>[[ไฟล์:blue pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1)<br>[[ไฟล์:green pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)<br>[[ไฟล์:red pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3)<br>[[ไฟล์:cyan pog.svg|7px]] สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>[[ไฟล์:yellow pog.svg|7px]] สังกัด[[เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]]<br>[[ไฟล์:pink pog.svg|7px]] สังกัด[[เทศบาลเมืองท่าข้าม]]
|places=
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=10|lon_deg=99.3|position=|mark=clear pog.svg|label={{ไม่ตัด|1.<br>[[ไฟล์:blue pog.svg|7px]] {{รร|สุราษฎร์ธานี}}, {{รร|สุราษฎร์พิทยา}}<br> และ{{รร|เมืองสุราษฎร์ธานี}}<br>[[ไฟล์:yellow pog.svg|7px]] {{รร|เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี}}<br>2. {{รร|สุราษฎร์พิทยา 2}}<br>3. {{รร|เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี}}<br>4. {{รร|เทศบาลเมืองท่าข้าม 1}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.13351370|lon_deg=99.32773265|position=top|mark=Yellow-blue pogdot.svgpng|label={{ไม่ตัด|{{รร|สุราษฎร์ธานี}}}}'''1.'''}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1057|lon_deg=99.3685|position=bottom|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สุราษฎร์ธานี 2}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.14191129|lon_deg=99.32602937|position=top|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สุราษฎร์พิทยา}}}}'''2.'''}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.11290137|lon_deg=99.29373697|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สุราษฎร์พิทยามัธยมพัชรกิติยาภา 23 สุราษฎร์ธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ|มัธยมพัชรกิติยาภา 3ฯ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.13651498|lon_deg=99.33914793|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์}}}}}}<!--
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1495|lon_deg=99.4395|position=top|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมพัชรกิติยาภา '''3 สุราษฎร์ธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ|มัธยมพัชรกิติยาภา 3ฯ}}}}.'''}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.2184|lon_deg=99.6045|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กาญจนดิษฐ์ท่าอุแทพิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0695|lon_deg=99.5270|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีท่าเฟืองวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1344|lon_deg=99.6814|position=right|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าอุแทพิทยาปากแพรกวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.4938|lon_deg=99.9440|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าเฟืองวิทยาเกาะสมุย}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.5684|lon_deg=100.0157|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ปากแพรกวิทยาคมทีปราษฎร์พิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เกาะสมุย}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ทีปราษฎร์พิทยา}}}}}}-->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.7076|lon_deg=100.0031|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เกาะพะงันศึกษา}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1122|lon_deg=99.2351|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พุนพินพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0100|lon_deg=99.2681|position=bottom|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าสะท้อนวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0782|lon_deg=99.1019|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|น้ำรอบวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0499|lon_deg=99.0793|position=bottom|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บางเดือนสถิตย์พิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.6041|lon_deg=99.1610|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าชนะ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.3827|lon_deg=99.1879|position=top|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ไชยาวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.3543|lon_deg=99.1679|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.4577|lon_deg=99.1539|position=top|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าฉางวิทยาคารเขาพนมแบกศึกษา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.2732|lon_deg=99.1943|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกท่าฉางวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.3313|lon_deg=99.1094|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|คีรีรัฐวิทยาคมเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.0477|lon_deg=98.9810|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมบ้านทำเนียบคีรีรัฐวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.9508|lon_deg=98.9920|position=top|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมบ้านตาขุนวิทยาทำเนียบ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.9204|lon_deg=98.9078|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|รัชชประภาวิทยาคมบ้านตาขุนวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.9699|lon_deg=98.8369|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พนมศึกษารัชชประภาวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8487|lon_deg=98.8026|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมวิภาวดีพนมศึกษา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.2436|lon_deg=98.9723|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ตะกุกใต้ศึกษามัธยมวิภาวดี}}}}}}-->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1415|lon_deg=98.9628|position=left|mark=bluegreen pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ทีปราษฎร์พิทยาตะกุกใต้ศึกษา}}}}}}-->
<!-- สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.8804|lon_deg=99.3140|position=|mark=bluered pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เกาะสมุยบ้านนาวิทยาคม}}}}}}<!--
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เวียงสระ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|คลองฉนวนวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พระแสงวิทยา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บางสวรรค์วิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านนาวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เคียนซาพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านเสด็จพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านนาสาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าชีวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ควนสุบรรณวิทยา}}}}}}-->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=8.5004|lon_deg=99.0887|position=bottom|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ชัยบุรีพิทยา}}}}}}-->
<!-- สังกัด อบจ.สุราษฎร์ธานี -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.3117|lon_deg=99.6992|position=top|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)|อบจ.สุราษฎร์ธานี 1ฯ}}}}}}
<!-- สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี -->
<!-- สังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม -->
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=9.1041|lon_deg=99.2315|position=bottom|mark=redpink pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บ้านนาวิทยาคม}}}}'''4.'''}}
}}
= มหาสารคาม =
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!|โรงเรียน !!|ตำบล !!|อำเภอ !!|ระดับชั้น
|-
| || ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||
|-
| || ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||
|}
= จังหวัดอุตรดิตถ์ =
3,031

การแก้ไข