ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิสแกรนด์ไทยแลนด์"

!width="250" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|ตำแหน่งในการประกวด
!width="270" style="background-color:#787878;color:#FFFFFF;"|รางวัลพิเศษ
|-
|-style="background-color:#FFFACD"
| {{flagicon|MAS}} 2021
| ณัฐณิชา ศรีทองสุก
| [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| TBA
| TBA
| {{flagicon|MAS}} 2017
| ประภาพร มาติ๊บ
1,926

การแก้ไข