ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{reflist|colwidth=30em}}
 
{{เรียงลำดับ|ฌ็อง}}
 
{{อายุขัย|2500|}}
{{เจ้าชายลักเซมเบิร์ก}}
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่}}
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2500]]
[[หมวดหมู่:เจ้าชายลักเซมเบิร์ก]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา]]
5,605

การแก้ไข