ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| director = สุชีพ บุญวงษ์
| district = [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
| classes_offered = มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายปีที่ 1–6
| motto = ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย รับใช้สังคม
| song = เพลงธง<center>[[ไฟล์:เพลงธง.mp3]]</center>เพลงชาติเสือ<center>[[ไฟล์:เพลงชาติเสือ.mp3]]</center>
 
เพลงชาติเสือ<center>[[ไฟล์:เพลงชาติเสือ.mp3]]<center>
| nickname = เสือ
| colors = {{ubl|{{color box|#FFFFFF}} [[สีขาว]] |{{color box|#FF0000}} [[สีแดง]]}}
| website = [http://www.ayw.ac.th www.ayw.ac.th]
}}
 
'''โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย''' ({{lang-en|Ayutthaya Wittayalai School}},; [[อักษรย่อ]]: อ.ย.ว., A.Y.W.) เป็นโรงเรียนประจำ[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2448 - ปัจจุบัน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมปัจจุบันตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 
== ประวัติ ==
3,360

การแก้ไข