ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

เพิ่มขึ้น 1,824 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดต้น{{sort|34|มัธยมศึกษา}}ต้~~จด้ก่วัภวาฬฬวัณลดุลย์สิทธิต่ตั้ได้ต่ตั้ป็นคฯอนต้น99551818จจริญจจริญมีคราบคลุมทั้งภภภนาจจริญลจทด้ก่วฬฬวัณลดุย์สิธิต่ตั้ได้ต่ป็นอต้น9958จริญจจริญมีครบคลุทั้งภภจภภภภจริญล252ใน7***************************************************************************** [[เภออำเภอ]][[เภออำเภอ]][[เภออำเภอ]][[เภอ]][[เภอ]][[เภออำเภอ]][[เภอ]][[เภอ]][[เภอ]][[เภอ]][[อำเภอเมือง]][[อำเภอเมือง]][[อำเภอเมือง]]colcol2208
{{Location map+|Thailand Surat Thani|width=700|float=center|caption=
|-
 
|-
|places=
|-
<!-- สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1
|-
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สุราษฎร์ธานี}}}}}}
|-
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สุราษฎร์ธานี 2}}}}}}
|-
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สุราษฎร์พิทยา}}}}}}
|-
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สุราษฎร์พิทยา 2}}}}}}
| ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ || กุดปลาดุก ||
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เมืองสุราษฎร์ธานี}}}}}}
|-
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ|มัธยมพัชรกิติยาภา 3ฯ}}}}}}
| โคกศรีหนองคลอง || ไก่คำ||{{}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กาญจนดิษฐ์}}}}}}
|-
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี}}}}}}
| บ่อบุโปโล || ไก่คำ ||{{}}||
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าอุแทพิทยา}}}}}}
|-
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าเฟืองวิทยา}}}}}}
| หนองนาเทิงโนนผึ้ง || นาจิก ||{{}}
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ปากแพรกวิทยาคม}}}}}}
|-
{{Location map~|Thailand Surat Thani|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เกาะสมุย}}}}}}-->
| นาแต้โคกสำราญ || นาแต้ ||{{}}||
}}
|-
| ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ป่าค์|| กุดปลาดุก ||
| นาผือโคกกอก || นาผือ ||{{}}
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
|-
|โคศนองล||ไก่คำ||
| โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง || นาผือ ||{{}}
| บ่อบุโปโล โโล|| ไก่คำ ||{{}}||
|-
| หนองแห่โนนสมบูรณ์ ทิงโนนผึ้ง|| นายมนจิก ||{{}}||
| นาแต้โคกสำราญนต้โคกสำ || นาแต้ ||{{}}||
|-
| นาผือโคกกอกผือโคอ || นาผือ ||{{}}
| ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว || นาวัง ||{{}}||
| โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนหนององห้องอนแดง || นาผือ ||{{}}
|-
| นาวังกุดตากล้าหนองแห่โนนสบูณ์ || นาวัง ||{{}}
| ตำวจตะวนชดนบ้านหนองะแซว || นาวัง ||{{}}|
|-
| แก้งกฐินภูจำปานาวังกุดาล้า || นาหมอม้าวัง ||{{}}||
| แก้งฐินภูจำ || นาหอม้า ||{{}}||
|-
| ชุมชนชุชนบ้านน้ำปลีก || น้ำปลีก ||{{}}||
| โธิ์ศิลานาหว้า || โนนโพธิ์ ||{{}}||
|-
| โพธิ์ศิลานาหว้าห้วงสองคอน || โนนโพธิ์ ||{{}}||
|-|-|-|-
| นาห้วยยางสองคอนก้าวหน้าสาคคีคำงูเหลือม || โนนโพธิ์ ||{{}}
| โสกโดนคำไหลคำเตย || โนนหนามหนาแท่ง ||
|-
| ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม || โนนโพธิ์ ||{{}}
|-
| โสกโดนคำไหลคำเตย || โนนหนามแท่ง ||
|-
| มิ่งมงคล || บุ่ง ||{{}}
|-
| เมืองอำนาจเจริญ || บุ่ง ||{{}}
|-
| ดอนหวายหนองตาใกล้ตากล้เหล่าเจริญ || บุ่ง ||{{}}
|-
| อนุบาลอำนาจเจริญ || บุ่ง ||{{}}
|-
| ไทยรัฐวิทยาไยรัวิ 91 (บ้านโคกจักจั่น) || บุ่ง ||
|-
| ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง || ปลาค้าว||{{}}
| สร้างนกทาดอนหวาย || สร้างนกทา||
|-
| ขามามนาเพียงโคกยาว || สร้างนกทา||{{}}
|-
| พัฒนาสามัคคี || หนองมะแซว ||
|-
| คำมะเบื่อแสงเพชรมเบื่พรอแสงช || หนองมะหนองมแซว ||
|-
| ห้วยไร่หาดทรายมูล ||
| นาเจริญหนองแดง ||
|-
| ชุมนโคกส ||
| ชุมชนโคกสารวิทยา ||
|-
| อนุบาลชานุมาน ||
|-
| เพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ||-->
= มหาสารคาม =<!----><!----><!----><!---->
 
= จังหวัดอุตรดิตถ์ =
3,023

การแก้ไข