ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
จอมพล มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ได้รับพระราชทาน[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]] ดังนี้ <ref name="ผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน">[http://www.rta.mi.th/command/command2.htm ผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน], </ref>
 
* {{ต.ม.|2422}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/060/528_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ (หน้า 529)] </ref>
* {{ท.ช.|2430}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/033/262_1.PDF พระราชทานบำเหน็จความชอบแม่ทัพนายกอง และเจ้านครหลวงพระบางทูลลา (หน้า 264)] </ref>
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า}}
{{ป.ช.|2444}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/046/873_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์], เล่ม 18, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444, หน้า 873</ref>
* {{ป.ม.|2432}} (เดิมชื่อ มหาสุราภรณ์)<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2432/052/451.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] </ref>
* {{ท.ช.|2430}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/033/262_1.PDF พระราชทานบำเหน็จความชอบแม่ทัพนายกอง และเจ้านครหลวงพระบางทูลลา (หน้า 264)] </ref>
* {{ต.ช.|2425}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/064/556.PDF พระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศ] </ref>
* {{ต.ม.|2422}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/060/528_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ (หน้า 529)] </ref>
* {{ร.ป.ฮ.|2441}} <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/026/282.PDF พระราชทานเหรียญปราบฮ่อ] </ref>
* {{ร...(พ) ทหาร|24422449}}<ref name="รดม">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/24422449/026024/362613_2.PDF พระราชทานเหรียญจักรพรรดิดุษฎีมาลา], เล่ม 23, ตอน 24, 9 กันยายน พ.ศ. 2449, หน้า 613 </ref>
{{ร.ด.ม.(ผ) ทหาร|2449}}<ref name="รดม"/>
{{ร.ด.ม.(ห) ทหาร|2449}}<ref name="รดม"/>
{{ร.จ.ม.}}
* {{ร.จ.พ.|2442}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/026/362.PDF พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา] </ref>
{{ม.ป.ร.5|2449}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/024/613_1.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 4] </ref>
* {{จ.ป.ร.1}}
* {{ว.ป.ร.1|2465}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/D/278.PDF ส่งเหรียญรัตนาภรณ์ไปพระราชทาน] </ref>
* {{ป.ป.ร.2|2470}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/221.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] </ref>
{{ร.ด.ม.(พ) ทหาร|2449}}<ref name="รดม">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/024/613_2.PDF พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา], เล่ม 23, ตอน 24, 9 กันยายน พ.ศ. 2449, หน้า 613 </ref>
{{ร.ด.ม.(ผ) ทหาร|2449}}<ref name="รดม"/>
{{ร.ด.ม.(ห) ทหาร|2449}}<ref name="รดม"/>
* [[ไฟล์:Dvidhabhisek Medal ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญทวีธาภิเศก]] ชั้นทองคำ
* [[ไฟล์:Record Reign Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัชมงคล]] ชั้นทองคำ
* {{ร.ศ.ท.|2469}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/438.PDF ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน (หน้า 440)] </ref>
* {{ต.ช.|2425}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/064/556.PDF พระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศ] </ref>
 
== อ้างอิง ==
2,324

การแก้ไข