ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์"

อัปเดตรายชื่อบทความและภาพที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ด้วยบอต
(อัปเดตรายชื่อบทความและภาพที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ด้วยบอต)
(อัปเดตรายชื่อบทความและภาพที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ด้วยบอต)
 
=== ได้รับแจ้งเกิน 7 วัน ===
;1 บทความ
;<span style="color:darkgreen; font-weight: normal;">ไม่มีบทความที่ได้รับแจ้งเกิน 7 วัน</span>
* {{lv|ฉบับร่าง:เรขาคณิตแบบยูคลิด}} 17 พฤษภาคม 2564
;<span style="color:darkgreen; font-weight: normal;">ไม่มีภาพที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์เกิน 7 วัน</span>
;<span style="color:darkgreen; font-weight: normal;">ไม่มีภาพที่ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตเกิน 7 วัน</span>
 
=== ได้รับแจ้งใหม่ ===
;1 บทความ
* {{lv|ฉบับร่าง:เรขาคณิตแบบยูคลิด}} 17 พฤษภาคม 2564
 
หากคุณพบว่าวันที่รายงานคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบวันที่แจ้งเป็น dd/mm/yyyy และใช้ปีพุทธศักราช ขอขอบคุณ
426,647

การแก้ไข