ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Refimprove |date = 2015-05}}
<ref>{{Cite web|title=OxideRoom|url=https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4023993644331103&id=110230242374149|website=www.facebook.com|language=th}}</ref>'''การเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศ'''<ref>{{Citation |title = groom |quote = to get into readiness for a specific objective |year = 2003 |work = Merriam-Webster Collegiate Dictionary |edition = 11 |location = Springfield, Massachusetts, USA |publisher = Merriam-Webster, Inc. }}</ref>
({{lang-en|Child grooming}})
เป็นการสร้างความเป็นมิตรและความรู้สึกดี ๆ กับเด็ก และบางครั้งกับครอบครัวของเด็ก เพื่อลดความระมัดระวังโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะ[[การทารุณเด็กทางเพศ|ทารุณเด็กทางเพศ]]<ref>{{cite web |url = http://www.pandys.org/articles/sexualabusegrooming.html |title = Child Sexual Abuse and the "Grooming" Process |website = pandys.org}}</ref>