ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะอนุญาโตตุลาการ (วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ)"

ย้อนการแก้ไขของ 2001:FB1:108:6DCA:E1CD:8544:7FBE:C758 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย B20180
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:FB1:108:6DCA:E1CD:8544:7FBE:C758 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย B20180)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว SWViewer [1.4]
'''คณะอนุญาโตตุลาการ'''แห่งเว็บไซต์[[วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ]]เป็นคณะผู้เขียน (editor) ที่กำหนดคำวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งมีผลผูกมัดในข้อพิพาทระหว่างผู้เขียนอื่นในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ<ref name='AU'>{{cite web|url=http://www.theage.com.au/news/in-depth/democracy-for-knowalls/2006/11/30/1164777721624.html?page=fullpage#contentSwap2 |title=Know-alls |accessdate=2009-06-15 |last=Schiff |first=Stacy |authorlink = Stacy Schiff |date=2006-12-02 |work=The Age |publisher=Fairfax Digital Network }}</ref> [[จิมมี เวลส์]]ก่อตั้งคณะอนุญาโตตุลาการขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 โดยเป็นการขยายอำนาจตัดสินใจซึ่งเขาเคยถือในฐานะเจ้าของเว็บไซต์<ref name='Wales1'>{{cite web|url=http://markmail.org/message/komcldyapats43xj#query:+page:1+mid:komcldyapats43xj+state:results |title= WikiEN-l Wikiquette committee appointments |accessdate=2009-06-09 |last=Wales |first=Jimmy |date=2003-12-04 |work=Wikipedia |publisher=[[Wikimedia Foundation]] }}</ref><ref name='SSRN'>{{cite journal|title=Wikitruth Through Wikiorder |journal=Emory Law Journal|year=2010|first=David A.|last=Hoffman|coauthors=Salil Mehra |volume=59|issue=2010|pages=|ssrn=1354424}}</ref> คณะอนุญาโตตุลาการทำหน้าที่เสมือนศาลชั้นที่สุดสำหรับข้อพิพาทระหว่างผู้เขียน และได้ตัดสินมาแล้วหลายร้อยคดีตราบจนปัจจุบัน<ref name='NYT-2009'>{{cite news|url=http://www.nytimes.com/2009/06/08/technology/internet/08link.html?hpw |title=The Wars of Words on Wikipedia’s Outskirts |accessdate=2009-06-09 |last=Cohen |first=Noam |date=2009-06-07 |work=The New York Times | archiveurl= http://web.archive.org/web/20090612085745/http://www.nytimes.com/2009/06/08/technology/internet/08link.html?hpw| archivedate= 12 June 2009 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref> นักวิชาการผู้วิจัยเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการเนื่องจากกิจกรรมของคณะฯ และยังได้รับรายงานในสื่อสาธารณะที่เชื่อมโยงกับคำวินิจฉัยคดีและข้อโต้เถียงที่เกี่ยวกับวิกิพีเดียหลายครั้ง<ref name='SSRN'/><ref name='NZ-2009'>{{cite web|url=http://www.nzherald.co.nz/technology/news/article.cfm?c_id=5&objectid=10577178 |title=Wikipedia sentinel quits after 'sock-puppeting' scandal |accessdate=2009-06-09 |last=Welham |first=Jamie |coauthors=Nina Lakhan |date=2009-06-08 |work=The New Zealand Herald |publisher=APN Holdings NZ Limited }}</ref><ref name='T-2009'>{{cite web|url=http://www.telegraph.co.uk/scienceandtechnology/technology/wikipedia/5408761/Church-of-Scientology-members-banned-from-editing-Wikipedia.html |title=Church of Scientology members banned from editing Wikipedia |accessdate=2009-06-09 |last=Moore |first=Matthew |date=2009-05-30 |work=The Daily Telegraph |publisher=Telegraph Media Group Ltd | archiveurl= http://web.archive.org/web/20090602104528/http://www.telegraph.co.uk/scienceandtechnology/technology/wikipedia/5408761/Church-of-Scientology-members-banned-from-editing-Wikipedia.html| archivedate= 2 June 2009 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref>
 
== ประวัติ ==
เมื่อเดือนตุลาคม 2546 Alex T. Roshuk ซึ่งขณะนั้นเป็นที่ปรึกษากฎหมายของมูลนิธิวิกิมีเดีย ร่างแบบร่างการไกล่เกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการยาว 1,300 คำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายเรื่องมารยาทบนวิกิพีเดีย แบบร่างนี้วิวัฒนาเป็นคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจิมมี เวลส์ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546<ref name='SSRN'/><ref name='AR'>{{cite web|url=http://www.roshuklaw.com/ |title=Law office of Alex T. Roshuk |accessdate=2009-06-14 |last=Roshuk |first=Alex T. |year=2008 | archiveurl= http://web.archive.org/web/20090629055224/http://www.roshuklaw.com/| archivedate= 29 June 2009 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref> ต่อมา มโนทัศน์ "คณะอนุญาโตตุลาการ" มีชุมชนอื่นในโครงการที่มูลนิธิวิกิมีเดียดำเนินการรับไปใช้
14

การแก้ไข