ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเครื่องบินของไทยแอร์เอเชีย"

!rowspan=2|<span style="color:white;">วันเข้าประจำฝูงบิน</span>
!colspan=3|<span style="color:white;">จำนวนผู้โดยสาร</span>
!rowspan=2|<span style="color:white;">หมายเหตุ / ชื่อลวดลาย / ชื่อลวดลายพิเศษ</span>
! rowspan="2"|<span style="color:white;">หมายเหตุ</span>
|- style="background:#ce2010;"
! <abbr title="Premium Fledbed (ชั้นธุรกิจ)"><font style="color:white;">P</abbr>
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|2
|180
|180
|airasia.com cs** To Indonesia AirAsia PK-AZP
|โอนย้ายไปยัง[[อินโดนีเซียแอร์เอเชีย]] ทะเบียน PK-AZP
|-
|3
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|4
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|5
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|6
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|7
|180
|180
|Thailand Post cs*
|-
|-
|8
|180
|ลายขาวทั้งลำ
|-
|-
|9
|180
|180
|airasia/Now Everyone Can Fly cs*
|-
|-
|10
|180
|180
|Carabao Concert cs**
|-
|-
|11
|180
|180
|airasia/Now Everyone Can Fly cs (GSB Heart Sticker)*
|-
|-
|12
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|13
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|14
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|15
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|16
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|17
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|18
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|19
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|20
|180
|180
|King Power cs**
|-
|-
|21
|180
|180
|King Power : Leicester City cs**
|-
|-
|22
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|23
|180
|180
|King Power : SHOP ONLINE AT KINGPOWER.COM cs , มีที่นั่งแบบพิเศษ** พักการใช้งาน
|airasia.com cs , มีที่นั่งแบบพิเศษ**/พักการใช้งาน
|-
|24
|180
|180
|airasia.com**
|airasia.com cs , มีที่นั่งแบบพิเศษ**
|มีที่นั่งแบบพิเศษ
|-
|25
|180
|180
|airasia.com cs**
|-
|-
|26
|180
|180
|Amazing Thailand-ปีท่องเที่ยววิถีไทย cs (ชื่อลวดลาย “สีสันธารา (Shades of the River)” )**
|-
|-
|27
|180
|airasia.com cs* ***
|
|-
|28
|180
|airasia.com cs , มีการติดตั้ง Sharklets ลำแรกของไทยแอร์เอเชีย* ***
|
|-
|29
|180
|airasia.com cs*
|
|-
|30
|180
|airasia.com cs*
|
|-
|31
|180
|airasia.com cs*
|
|-
|32
|180
|airasia.com cs*
|
|-
|33
|180
|Now Everyone Can Fly Responbily livery*
|
|-
|34
|180
|airasia.com cs*
|
|-
|35
|180
|ASEN THAILAND 2019 (SUSTAINABLE ASEN TOURISM)
|
|-
|36
|180
|airasia.com cs*
|
|-
|37
|180
|airasia.com cs*
|
|-
|38
|180
|airasia.com cs* To India AirAsia VT-VNS
|
|-
|39
|180
|airasia/Now Everyone Can Fly cs*
|
|-
|40
|180
|airasia/Now Everyone Can Fly cs*
|
|-
|41
|180
|airasia/Now Everyone Can Fly cs*
|
|-
|42
|180
|airasia.com cs , Return from AirAsia 9M-AQL**
|
|-
|43
|180
|airasia/Now Everyone Can Fly cs*
|
|-
|44
|180
|airasia.com cs , From AirAsia 9M-AHW**
|
|-
|45
|airasia.com* cs, From Indonesia AirAsia PK-AXZ
พักการใช้งานชั่วคราว เนื่องจาก FD178 เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค
|
|-
|46
|180
|airasia.com cs**
|
|-
|47
|180
|airasia.com cs**
|
|-
|48
|180
|airasia.com cs**
|
|-
|49
|186
|airasia.com cs** , Airbus A320 NEO ลำแรกที่จดทะเบียนในประเทศไทย
|
|-
|50
|186
|airasia.com cs**
|
|-
|51
|186
|airasia.com cs GSB MyMo Sticker**
|
|-
|52
|180
|airasia.com cs**
|
|-
|53
|186
|airasia.com cs**
|
|-
|54
|180
|airasia.com cs <ref>[https://www.planespotters.net/airframe/Airbus/A320/HS-CBD-Thai-AirAsia/Yw71Fb9k]</ref> <ref>[https://xfw-spotter.blogspot.com/2017/10/a320-251n-thai-air-asia-f-wwdp-hs-cbd.html]</ref>**
|
|-
|55
|186
|airasia.com cs**
|
|-
|56
|186
|airasia.com cs**
|
|-
|57
|186
|airasia.com cs**
|
|-
|58
|186
|airasia.com cs**
|
|-
|59
|186
|airasia.com cs**
|
|-
|60
|186
|airasia.com cs** ***
|
|-
|61
|186
|airasia.com cs** ***
|
|-
|62
|186
|airasia.com cs** ***
|
|-
|63
|236
|airasia.com cs** *** , Airbus A321 NEO ลำแรกของไทยแอร์เอเชีย
|
|-
|64
|236
|airasia.com cs** *** , ลำล่าสุดของไทยแอร์เอเชีย
|
|-
|}
381

การแก้ไข