ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารเฮริฟอร์ด"

Image:Hereford cathedral01.jpg|ภาพ engraving โดยเอ แฮมมิลตัน ทอมสัน (A. Hamilton Thompson) ค.ศ. 1925
Image:Hereford cathedral 002.JPG|มหาวิหารแฮรฟอร์ดมองจากแขนกางเขน
Image:Hereford cathedral 004.JPG|ทางเดินกลางมองสู่แท่นบูชาขนาบด้วยเสาโรมานมาเนสก์
Image:Hereford cathedral 011.JPG|เพดานโค้งกอธิค
Image:Hereford cathedral 012.JPG|Boss (หินยึดโครงเพดานโค้ง) ที่แกะสลักอย่างละเอียด
Image:Hereford cathedral 014.jpg|ลายสลักบริเวณแท่นบูชาใต้โค้งโรมานมาเนสก์
Image:Hereford cathedral 018.JPG|หัวเสาแกะสลักแบบโรมานมาเนสก์
Image:Hereford cathedral 020.JPG|แท่นบูชาภายใน Lady Chapel
Image:Hereford cathedral 023.JPG|อนุสาวรีย์
Image:Hereford cathedral 031.JPG|ที่ฝังศพใต้ดิน
Image:Hereford cathedral 019.JPG|อ่างสำหรับพิธีศีลจุ่มแบบโรมานมาเนสก์
Image:Hereford cathedral 034.JPG|รายละเอียดหน้าต่างประดับกระจกสี
</gallery></center>
ผู้ใช้นิรนาม