ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ภ.ป.ร.3|2497}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/044/1575.PDF]</ref>
{{ว.ป.ร.๑|2562}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/022/T_0002.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] หน้า ๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref>
{{ร.ร.ศ.9|ปี=2493}}
 
=== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ===
3,243

การแก้ไข