ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทัพทัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
* วันที่ 25 มีนาคม 2448 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอหนองกระดี่ จังหวัดอุทัยธานี เป็น '''อำเภอทัพทัน<ref>{{cite journal|date=March 25, 1905|title=แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เปลื่ยนชื่ออำเภอหนองกระดี่ เป็นอำเภอทัพทัน]|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/052/1182_2.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=22|issue=52|pages=1182}}</ref>'''
* วันที่ 11 มิถุนายน 2448 ย้ายนาย[[อำเภอทัพทัน|อำเภอนายอำเภอหนองกระดี่]] ([[อำเภอทัพทัน]]) ให้ไปเป็นนายอำเภอหนองพลวง<ref>{{cite journal|date=June 11, 1905|title=แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ย้ายขุนบำรุงอุไทยสถานนายอำเภอหนองกระดี่ เป็นนายอำเภอหนองพลวง ให้หลวงศรีราชยศพธำมรง เมืองอุทัยธานี เป็นนายอำเภอหนองกระดี่]|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/011/219.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=22|issue=11|pages=219}}</ref> ที่ตำแหน่งยังว่างอยู่ และให้หลวงศรีราชยศพธำมรง [[จังหวัดอุทัยธานี|เมืองอุไทยธานี]] มาเป็นนายอำเภอหนองกระดี่
* วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2464 มีฐานะเป็นอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มณฑลนครสวรรค์ มีทั้งหมด 13 ตำบล ได้แก่ ตำบลทัพทัน ตำบลเขาขี้ฝอย ตำบลทุ่งนาไทย ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลพลวงสองนาง ตำบลตลุกดู่ ตำบลหนองสระ ตำบลหนองกลางดง ตำบลมาบแก ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลวังเมือง ตำบลหนองกระทุ่ม และตำบลหนองยายดา<ref>{{cite journal|last=|first=|date=February 26, 1921|title=ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/A/576.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=38|issue=0 ก|pages=576-583|via=}}</ref>
* วันที่ 17 มกราคม 2468 แยกพื้นที่ตำบลลาดยาว ตำบลหนองยาว ตำบลวังม้า อำเภอโกรกพระ ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลมาบแก ตำบลวังเมือง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปจัดตั้งเป็น '''อำเภอลาดยาว''' และให้ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครสวรรค์<ref>{{cite journal|date=January 17, 1925|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบแยกและตั้งอำเภอในมณฑลนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/A/260.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=42|issue=0 ก|pages=260-262}}</ref>
2,905

การแก้ไข