ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

เพิ่มขึ้น 169 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ]]<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช
|-
| '''ข่าวภาคค่ำถกไม่เถียง'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17:00 - 17:30 น.
| ทิน โชคกมลกิจ
เวลา<br>19:45 - 20:25 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 19:55 - 20:25 น.
|-
เวลา| '''ข่าวภาคค่ำ'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 19:45 - 20:25 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 19:55 - 20:25 น.
| นิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>[[กฤษดา นวลมี]]<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>[[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>สมโภชน์ โตรักษา<br>[[พัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์]]
|-
8,289

การแก้ไข