ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
** เจาะประเด็นข่าวค่ำ ({{Start date2|2558|5|18}} - {{end date2|2559|2|29}}) - เป็นกราฟิก ตัวเลข 7 ในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง (ซึ่งมาจากสัญลักษณ์เดิมของรายการ เจาะประเด็น) แล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวลักษณะคล้ายตัวเลข 7 พลิกหงาย หลังจากนั้นคำว่า ประเด็น ค่อยเคลื่อนตัวจากขวาไปซ้าย และมีคำว่า "เจาะประเด็นข่าวค่ำ" มาอยู่ที่หน้าจอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลข 7 และ ประเด็น อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง และคำว่า "ข่าวค่ำ" มีการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกัน [https://www.youtube.com/watch?v=VDdWdOhdaFU (ชมดูตัวอย่าง)]<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=VDdWdOhdaFU เจาะประเด็นข่าวค่ำ CH7 HD]</ref>
* {{Start date2|2559|3|1}} - {{end date2|2560|11|26}} : กราฟิกมีสามแบบคือ
** ข่าวเด็ด ({{Start date2|2559|2|1}} - ปัจจุบัน{{Start date2|2564|5|2}}) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=x5FsB9OshCo (ชมดูตัวอย่าง)]
** ข่าวภาคค่ำ ({{Start date2|2559|3|1}} - ปัจจุบัน{{Start date2|2564|5|2}}) - เป็นกราฟิกที่มีลักษณะเข้าชุดกับกราฟิกของเจาะประเด็นข่าวค่ำ ในช่วงท้ายปรากฏเค้าโครงคำว่า "ข่าวค่ำ" ซึ่งมาจากเจาะประเด็นข่าวค่ำ ในลักษณะใส และคำว่ามีข่าวสีฟ้าโปร่งแสง มีพื้นหลังสีฟ้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯในสามเหลี่ยมด้านขนานน้ำเงินเข้ม ปรากฏพร้อมกัน [https://www.youtube.com/watch?v=aGOQv4fT8mA (ชมดูตัวอย่าง)]
** เจาะประเด็นข่าวค่ำ - เป็นกราฟิกแรกของรายการ ผสมกับกราฟิกแท่งเสมือนคล้ายอาคารค่อยๆเคลื่อนไหว (นำมาจากกราฟิกเปิดช่วงข่าวเด็ด 7 สี) (ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเสาส่งโทรทัศน์ และสถานที่สำคัญ) และมีคำว่า "เจาะประเด็นข่าวค่ำ" มาอยู่ที่หน้าจอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลข 7 และประเด็น อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง และคำว่า "ข่าวค่ำ" มีการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกัน [https://www.youtube.com/watch?v=-w3HqooOy-Q (ชมดูตัวอย่าง)]
* {{Start date2|2560|11|27}} - {{end date2|2561|6|3}} : กราฟิกมี 2 แบบคือ
** ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
** เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=-w3HqooOy-Q (ชมดูตัวอย่าง)]
* {{Start date2date2|2561|6|4}} - ปัจจุบัน{{Start date2|2564|4|30}}
** ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
** ข่าวดึก 7 เอชดี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
** เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=jqYzTOEbHe4 (ชมดูตัวอย่าง)]
* {{Start date2|2564|3|1}} - ปัจจุบัน : กราฟิกมี 1 แบบคือ
** เจาะประเด็นข่าว 7 เอชดี - กราฟิกเปิดรายการข่าวรูปแบบใหม่เดิมที่ดัดแปลงมาจากใช้ลักษณะเดียวกับเจาะประเด็นข่าวค่ำ [https://www.youtube.com/watch?v=KaOnlTN1RnA (ชมดูตัวอย่าง)]
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำฉากหลังระหว่างนำเสนอข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 เปลี่ยนไปตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย โดยใช้ในช่วงแรกเริ่มที่มีการนำระบบ[[โรงถ่ายเสมือนจริง]] (Virtual Studio) ของวิซอาร์ที มาใช้
 
667

การแก้ไข