ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
*คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
*คณะการสื่อสารมวลชน (โครงการจัดตั้ง)
 
== พื้นที่จัดการศึกษา ==
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพื้นที่จัดการศึกษา 5 แห่งคือ
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
 
== มหาวิทยาลัย ==
6,468

การแก้ไข