ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย"

(→‎ประวัติ: เพิ่มแหล่งอ้างอิง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| 1
| ขุนประกอบวุฒิสารท (นายทิพย์ทิพ เปรมกมล)
| พ.ศ. 2448
| พ.ศ. 2449
|-
| 2
| พระอนุสิษฐ์วิบูลย์ (นายเปี่ยม จันทรสถิตย์)
| พ.ศ. 2449
| พ.ศ. 2450
|-
| 3
| พระวิเศษกลปกิจ (นายรัตน ปัทมะศิริ)
| พ.ศ. 2450
| พ.ศ. 2450
|-
| 4
| ขุนบำเหน็จวรสาร (นายชิต)
| พ.ศ. 2451
| พ.ศ. 2451
|-
| 5
| พระชำนาญขบวนสอน (นายเฉย สุกุมาลนันท์)
| พ.ศ. 2452
| มิถุนายน พ.ศ. 2452
|-
| 6
| นายรัตน์
| พ.ศ. 2452
| พฤษภาคม พ.ศ. 2453
|-
| 7
| นายปุ่น
| มิถุนายน พ.ศ. 2453
| พ.ศ. 2453
|-
| 8
| นายเล็ก
| พ.ศ. 2454
| พ.ศ. 2454
|-
| 9
| นายผัน
| พฤศจิกายน พ.ศ. 2455
| พ.ศ. 2455
|-
| 10
| ขุนกลั่นวิชาสอน (นายวิชา หัมพานนท์)
| พ.ศ. 2456
| พ.ศ. 2464
|-
| bgcolor = "#FFE4B5" | -
| bgcolor = "#FFE4B5" | ราชบุรุษมี ศาลิชีวิน
| bgcolor = "#FFE4B5" | พ.ศ 2458
| bgcolor = "#FFE4B5" | พ.ศ. 2458
|-
| 11
| ขุนทรงวรวิทย์ (นายแม้น สุวรรณประภา)
| พ.ศ. 2464
| กรกฎาคม พ.ศ. 2466
|-
| 12
| หลวงภารสาส์น (นายเฟื่อง นาวาชีวะ)
| พ.ศ. 2466
| พ.ศ. 2477
|-
| 13
| นายฟุ้ง ศรีวิจารณ์
| พ.ศ. 2478
| พ.ศ. 2479
|-
| 14
| นายฉลวย สาตพร
| พ.ศ. 2479
| มกราคม พ.ศ. 2481
|-
| bgcolor = "#FFE4B5" | -
| bgcolor = "#FFE4B5" | นายสุรินทร์ สรศิริ
| bgcolor = "#FFE4B5" | พ.ศ. 2481
| bgcolor = "#FFE4B5" | พ.ศ. 2482
|-
| 15
| นายสุรินทร์ สรศิริ
| พ.ศ. 2482
| พ.ศ. 2482
|-
| 16
| นายสังข์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
| พ.ศ. 2482
| พ.ศ. 2484
|-
| 17
| นายเชื้อ สาริมาน
| พ.ศ. 2484
| พ.ศ. 2486
|-
| 18
| นายเชื้อ สมบุญวงศ์
| พ.ศ. 2486
| พ.ศ. 2488
|-
| 15 (2)
| นายสุรินทร์ สรศิริ
| พ.ศ. 2489
| พ.ศ. 2491
|-
| 19
| นายแวว นิลพยัคฆ์
| พ.ศ. 2491
| พ.ศ. 2498
|-
| 20
| นายจรูญ ส่องสิริ
| พ.ศ. 2498
| พ.ศ. 2505
|-
| 21
| นายพิทยา วรรธนานุสาร
| พ.ศ. 2505
| พ.ศ. 2516
|-
| 22
| นายเจริญ ลัดดาพงศ์
| พ.ศ. 2517
| พ.ศ. 2526
|-
| 23
| นายลือชา สร้อยพาน
| พ.ศ. 2526
| พ.ศ. 2528
|-
| 24
| นายมาโนช ปานโต
| พ.ศ. 2528
| พ.ศ. 2530
|-
| 25
| นายชลิต เจริญศรี
| พ.ศ. 2530
| พ.ศ. 2532
|-
| 26
| นายอุเทน เจริญกูล
| พ.ศ. 2532
| พ.ศ. 2535
|-
| 27
| นายจักรกฤษณ์ ธีระอรรถ
| พ.ศ. 2535
| พ.ศ. 2542
|-
| 28
| นายวิโรจน์ ฟักสุวรรณ์
| พ.ศ. 2542
| พ.ศ. 2543
|-
| 29
| นางรัชนี ศุภพงศ์
| พ.ศ. 2543
| พ.ศ. 2546
|-
| 30
| นายอำนาจ ศรีชัย
| พ.ศ. 2546
| พ.ศ. 2547
|-
| 31
| นายมาโนช จันทร์เทพ
| พ.ศ. 2547
| พ.ศ. 2554
|-
| 32
| นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
| พ.ศ. 2554
| 30 กันยายน พ.ศ. 2559
|-
| 33
| นายวรากร รื่นกมล
| 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
| 30 กันยายน พ.ศ. 2562
|-
| bgcolor = "#FFE4B5" | -
| bgcolor = "#FFE4B5" | นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า
| bgcolor = "#FFE4B5" | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| bgcolor = "#FFE4B5" | 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
|-
| 34
| นายสุชีพ บุญวงษ์
| 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
| ปัจจุบัน
3,360

การแก้ไข