ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย กายสิทธิ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| เว็บไซต์ =
}}
'''ชาญชัย กายสิทธิ์''' (ชื่อเล่น : โก้) เป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการชาวไทย ปัจจุบันจัดรายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ ทาง [[นิว18|เจเคเอ็น 18]]
 
== การศึกษา ==
** สถานีโทรทัศน์[[พีพีทีวี]] (2 เมษายน พ.ศ. 2557 - กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
** สถานีโทรทัศน์[[อมรินทร์ทีวี]] (สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 2563)
** สถานีโทรทัศน์[[เจเคเอ็น 18|JKN18]] (8 มีนาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
 
===ปัจจุบัน===
*รายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ คู่ร่วมกับ กนกนวล[[รัชชพล จรัสกุณโฮงเหล่าวานิช]], สุชาทิพ จิรายุนนท์, พิชชาพัทธ อาจพงษา, ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์, พงศธรกนกนวล ลอตระกูลจรัสกุณโฮง, สุชาทิพพงศธร จิรายุนนท์ลอตระกูล, พิชชาพัทธฐิติวัชร อาจพงษาอุดมศิริวัฒน์ ทางช่อง [[เจเคเอ็น 18|JKN18]]
 
===อดีต===
9,891

การแก้ไข