ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
{{Infobox royalty
| name = เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
| image =
| full name = ฌ็อง เฟลิกซ์ มารี กีโยม
186,308

การแก้ไข