ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคว้นลอแรน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 แคว้นลอแรนถูกปรับปรุงในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และกลายเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส บ่อยครั้งที่แคว้นอาลซัสได้ถูกกล่าวรวมกับแคว้นลอแรน เนื่องจากการครอบครองดินแดนของแคว้นทั้งสอง (อาลซัส-ลอแรน) เป็นที่เลื่องชื่อในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20
 
จนถึง[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]]เยอรมนีรวมกับ[[ปรัสเซีย]]และ[[ไซลีเซีย]]เข้าโจมตีฝรั่งเศสและสามารถยึดอาลซัสและลอแรนลซัสและบางส่วนของลอแรนมาได้ระยะหนึ่ง พอเยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ฝรั่งเศสซึ่งชนะสงครามจึงเอาอาลซัสและลอแรนคืนมาลซัสและบางส่วนของลอแรนคืนมา หลังจากนั้นในสงครามโลกครั้งที่สอง [[นาซีเยอรมนี]]ได้เข้ายึดปารีสและขู่ให้ฝรั่งเศสยกอาลซัสและลอแรนลซัสและบางส่วนของลอแรนคืนให้เยอรมนี อาลซัสและลอแรนลซัสและบางส่วนของลอแรนจึงกลับเป็นของเยอรมนีอีกครั้ง เมื่อเยอรมนีนาซีแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมนีก็คืนอาลซัส-และบางส่วนของลอแรนแก่ฝรั่งเศส
{{สถานีย่อยประเทศฝรั่งเศส}}
ผู้ใช้นิรนาม