ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| flag = Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
| flagcaption = ธงประจำตำแหน่ง
| incumbent = พลเอก กรภพ[[เฉลิมพล แจ่มแจ้งศรีสวัสดิ์]]
| incumbentsince = 1 ตุลาคม 2563
| style =
 
'''ผู้บัญชาการทหารสูงสุด'''
 
== รายนาม ==
{|class = "wikitable"
! ที่ !! ชื่อ !! ภาพ !! ดำรงตำแหน่ง​ !! หมายเหตุ
|-
|align = "center" | 1 ||align = "center" |แปลก [[แปลก พิบูลสงคราม|พิบูลสงคราม]]|| align="center" |[[ไฟล์:Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg|100px]] ||align = "center" | 13 พฤศจิกายน 2483 - 9 พฤษภาคม 2484 และ 12 พฤศจิกายน 2484 - 24 พฤศจิกายน 2486
 
 
 
| align="center" | สงคราม
|-
|align = "center" | 2 ||align = "center" |[[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]|| align="center" |[[ไฟล์:Official portraits of Sarit Thanarat.jpg|100px]] ||align = "center" | 27 กันยายน 2500 - 8 ธันวาคม 2506
 
| align="center" | อสัญกรรม
|-
|align = "center" | 3 ||align = "center" |[[ถนอม กิตติขจร]]|| align="center" |[[ไฟล์:Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg|100px]] ||align = "center" | 11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2516
 
| align="center" |[[ผู้บัญชาการทหารบก]] 11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2507
 
|-
|align = "center" | 4 ||align = "center" |[[ทวี จุลละทรัพย์]]|| align="center" |[[ไฟล์:Dawee Chullasapya (cropped).jpg|100px]]
|align = "center" | 1 ตุลาคม 2516 - 30 กันยายน 2517
 
| align="center" |[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]]
|-
|align = "center" | 5 ||align = "center" | [[กฤษณ์ สีวะรา]] ||align = "center" | [[ไฟล์:กฤษณ์ สีวะรา.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2518
 
| align="center" |[[ผู้บัญชาการทหารบก]]
|-
|align = "center" | 6 ||align = "center" | [[สงัด ชลออยู่]] ||align = "center" | [[ไฟล์:สงัด ชลออยู่.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2518
- 30 กันยายน 2519
| align="center" | หัวหน้า[[คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน]]
|-
|align = "center" | 7 ||align = "center" |[[กมล เดชะตุงคะ]]|| align="center" |[[ไฟล์:พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2520
 
| align="center" |[[ผู้บัญชาการทหารอากาศ]]
|-
|align = "center" | 8 ||align = "center" |[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]|| align="center" |[[ไฟล์:Kriangsak Chomanan 1976.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2520 - 30 กันยายน 2521
 
| align="center" | อดีตนายกรัฐมนตรี
|-
|align = "center" | 9 ||align = "center" |[[เสริม ณ นคร]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2524
 
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|align = "center" | 10 ||align = "center" |[[สายหยุด เกิดผล]]|| align="center" |[[ไฟล์:General Saiyud Kerdphol, Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces, reviews the troops at the opening ceremony for Operation MITRAPAB cropped.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2524 -
30 กันยายน 2526
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|align = "center" | 11 ||align = "center" |[[อาทิตย์ กำลังเอก]]|| align="center" |[[ไฟล์:พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2529
 
| align="center" |[[ผู้บัญชาการทหารบก]]
|-
|align = "center" | 12 ||align = "center" |[[สุภา คชเสนี]]|| align="center" |[[ไฟล์:สุภา คชเสนี.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2529 -
30 กันยายน 2530
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|align = "center" | 13 ||align = "center" |[[ชวลิต ยงใจยุทธ]]|| align="center" |[[ไฟล์:Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2530 - 31 มีนาคม 2533
| align="center" | อดีตนายกรัฐมนตรี
|-
|align = "center" | 14 ||align = "center" |[[สุนทร คงสมพงษ์]]|| align="center" |[[ไฟล์:GEN Sundhara Kongsompong, left center, Supreme Commander, Royal Thai Armed Forces, and U.S. Ambassador to Thailand cropped1.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 เมษายน 2533 - 30 กันยายน 2534
 
| align="center" | หัวหน้า[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]]
|-
|align = "center" | 15 ||align = "center" |[[สุจินดา คราประยูร]]|| align="center" |[[ไฟล์:Suchinda Kraprayoon.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2534 - 5 เมษายน 2535
 
| align="center" | อดีตนายกรัฐมนตรี
|-
|align = "center" | 16 ||align = "center" |[[เกษตร โรจนนิล]]|| align="center" |[[ไฟล์:Kaset Rojananil 1992.jpg|100px]] ||align = "center" | 6 เมษายน 2535 - 31 กรกฎาคม 2535
 
| align="center" | รองหัวหน้า[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]]
[[ผู้บัญชาการทหารอากาศ]]
|-
|align = "center" | 17 ||align = "center" |[[วรนาถ อภิจารี]]|| align="center" |[[ไฟล์:พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 สิงหาคม 2535 - 30 กันยายน 2537
|
|-
|align = "center" | 18 ||align = "center" |[[วัฒนชัย วุฒิศิริ]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538
 
|
|-
|align = "center" | 19 ||align = "center" |[[วิโรจน์ แสงสนิท]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
 
|
|-
|align = "center" | 20 ||align = "center" |[[มงคล อัมพรพิสิฏฐ์]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2543
 
|
|-
|align = "center" | 21 ||align = "center" |[[สำเภา ชูศรี]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544
 
|
|-
|align = "center" | 22 ||align = "center" |[[ณรงค์ ยุทธวงศ์]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545
 
|
|-
|align = "center" | 23 ||align = "center" |[[สุรยุทธ์ จุลานนท์]]|| align="center" |[[ไฟล์:Surayud cropped 2007.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
 
|
|-
|align = "center" | 24 ||align = "center" |[[สมทัต อัตตะนันทน์]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
 
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|align = "center" | 25 ||align = "center" |[[ชัยสิทธิ์ ชินวัตร]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
 
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|align = "center" | 26 ||align = "center |[[เรืองโรจน์ มหาศรานนท์]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|align = "center" | 27 ||align = "center" |[[บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์]]|| align="center" |[[ไฟล์:Boonsrang Niumpradit.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551
 
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|align = "center" | 28 ||align = "center" |[[ทรงกิตติ จักกาบาตร์]]|| align="center" |[[ไฟล์:Songkitti Jaggabatara in 2011.jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554
 
| align="center" | กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองบัญชาการกองทัพไทย
|-
|align = "center" | 29 ||align = "center" |[[ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร]]|| align="center" |[[ไฟล์:Thanasak Patimaprakorn (cropped).jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557
 
| rowspan="6" align="center" | -
|-
|align = "center" | 30 ||align = "center" |[[วรพงษ์ สง่าเนตร]]|| align="center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
 
|-
|align = "center" | 31 ||align = "center" |[[สมหมาย เกาฏีระ]]||align= "center" |[[ไฟล์:No picture Royal Thai armed forces HQ.svg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
 
|-
|align = "center" | 32 ||align = "center" |[[สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์]]|| align="center" |[[ไฟล์:Surapong Suwana-adth (cropped).jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
 
|-
|align = "center" | 33 ||align = "center" |[[ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ]]|| align="center" |[[ไฟล์:Tarnchaiyan Srisuwan (cropped).jpg|100px]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
 
|-
|align = "center" | 34 ||align = "center" |[[พรพิพัฒน์ เบญญศรี]]
| align="center" |[[ไฟล์:Pornpipat Benyasri 2020.jpg|100px|]] ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
 
|-
|align = "center" | 35 ||align = "center" |[[เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์]]||align= "center" | ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
 
 
|
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
*[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย]]
*[[รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย]]
*[[รายชื่อผู้บัญชาการทหารเรือไทย]]
*[[รายชื่อผู้บัญชาการทหารอากาศไทย]]
*[[รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย]]
* [[รายนามสมุหราชองครักษ์ของไทย]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.thairath.co.th/content/pol/205839 ข่าวงานอำลาและส่งมอบตำแหน่ง]
 
{{กองทัพไทย}}
{{ผู้บัญชาการเหล่าทัพไทย}}
{{ผู้บัญชาการทหารสูงสุด}}
 
{{เรียงลำดับ|ท}}
[[หมวดหมู่:ตำแหน่งทางการทหาร|ผู้บัญชาการ]]
[[หมวดหมู่:กองบัญชาการกองทัพไทย]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อเกี่ยวกับประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทย]]
{{โครงทหาร}}
 
== รายนาม ==
599

การแก้ไข