ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายยูเลียน ดยุกแห่งฮัลลันด์"

หาข่าวหน่อยครับ
(ควรจะดูแม่แบบและอ้างอิงครับ ไม่ใช้เอาแต่แก้ครับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(หาข่าวหน่อยครับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{infobox royalty
| name = เจ้าชายยูเลียน
1,757

การแก้ไข