ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
}}
=== พระอิสริยยศ ===
* 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395 — 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 — 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 : พระเจ้าพี่นางเธอลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 2211 พฤศจิกายน พ.ศ. 244624112322 ตุลาคมพฤศจิกายน พ.ศ. 2453 : พระเจ้าพี่นางเธอ2446 กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ
: พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
* 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 — 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
: พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
2,440

การแก้ไข