ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
|-
|align = "center" | 35 ||align = "center" |[[พอ.กรภพ แจ่มแจ้ง|พล.อ.กรภพ แจ่มแจ้ง]]||align= "center" | ||align = "center" | 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
 
 
ผู้ใช้นิรนาม