ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดเชียงใหม่"

 
==การศึกษา==
จังหวัดเชียงใหม่รับรองระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดได้แก่ [[โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย|โรงเรียนเรยีนา]] [[โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย|โรงเรียนปรินส์]] และ[[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย|โรงเรียนมงฟอร์ต]] [[โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย]] ในระดับประถมและมัธยม สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] [[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]] [[มหาวิทยาลัยพายัพ]] [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]] [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] [[มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่]] และ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] เป็นต้น
 
==คมนาคม==
ผู้ใช้นิรนาม