ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ตัวช่วยในการหาเส้นทาง''' หรือ Spanning Tree Protocol
 
หน้าที่ของมันคือ ช่วยป้องกันการเกิด loop ได้ และก็ช่วยเสริมให้มีเส้นทางสำรอง เช่น สมมุติว่าเรามีจดหมายจุดหมายปลายทางอยู่จุดหนึ่งแล้วเส้นทางนี้เกิดมีปัญหาทำให้ระบบใช้งาน
 
ไม่ได้เลย ก็ทำให้ระบบทั้งหมดมีปัญหาไปด้วย ตัว Spanning Tree มันก็จะมีระบบช่วยป้องกันไม่ให้ระบบหยุดการทำงานในเส้นทางที่มันมีปัญหาถ้าเส้นทางหนึ่งมีปัญหาก็
 
สามารถไปใช้เสส้นทางเส้นทางอื่นได้ Redundancy ของ Spanning Tree มันทำให้ระบบมีเสถียรภาพ เพราะใช้ตลอดเวลาก็ไม่ Down ถึงแม้เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งใช้ไม่ได้ก็ตาม
 
Spanning tree ก็จะมีเส้นทางขึ้นมาใช้แทนโดยรวมทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้น
'''การหา Root Bridge'''
 
1.เลือกหัวหน้าขึ้นมาก่อน1ตัวเราเรยกเรียกหัวหน้านี้ว่า Root Bridge มาจากการเอา Bridge ID ขึ้นมาเป็น Root Bridge ส่วน Root Bridge ได้มาจาก Mac Address
 
ใน 1 Segment Root Bridge ใน 1 Segment มีแค่ 1 ตัวเท่านั้น ตัวอื่นเป็น Non Root Bridge
25

การแก้ไข