ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี |
หัวหน้า = [[พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์|ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์]] |
เพลง = [[เพลงห้วยแก้วมาร์ชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] |
ต้นไม้ = -ต้นทองกวาว |
สี = [[สีม่วง|ม่วง]] |
ที่อยู่ = 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]] 50200 |
 
== พื้นที่ในมหาวิทยาลัย==
{{พื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 8,502 ไร่ พื้นที่บางส่วนเป็นที่ดิน
{{โครง-ส่วน}}<!--ลบคำว่า โครง-ส่วน ออก เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลรวมทั้งส่วนนี้-->
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง ซึ่งมีการซื้อหรือเวนคืนในช่วงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย บางส่วน
หน่วยงานราชการอื่นโดยเฉพาะกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ และมี บางส่วนได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา
พื้นที่เหล่านี้กระจายอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ดังนี้
 
บริเวณเชิงดอยและสวนดอก 1,812 ไร่
บริเวณสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1,293 ไร่
บริเวณสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน 550 ไร่
บริเวณสถานีวิจัยการเกษตรที่สูงดอยป่าเกี๊ยะ 30 ไร่
บริเวณสถานีวิจัยการเกษตรที่สูงหนองหอย 50 ไร
บริเวณค่ายสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ่ 17 ไร
พื้นที่บริจาคให้แก่คณะแพทยศาสตร์ 12 ไร่
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร ตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 4,726 ไร่
ที่ราชพัสดุ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 12 ไร
{{โครง-ส่วน}}<!--ลบคำว่า โครง-ส่วน ออก เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลรวมทั้งส่วนนี้-->
 
==นโยบาย==
ผู้ใช้นิรนาม