ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จินตหรา พูนลาภ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
#อยากเลือกเกิดได้
#หาใหม่ดีกว่า
====ชุดที่ 24 รักโผล่โสนแย้ม (พฤศจิกายน 2540-2541)====
#รักโผล่โสนแย้ม
#รักพังวังสามหมอ
#ลาก่อนดอนอีดำ
#อ้ายมาน้ำตานิ่ง
#กระเป๋าตางค์เปื้อนน้ำตา
 
====ชุดที่ 25 ผู้หนีช้ำ (พฤศจิกายน 2540-2541)====
#ผู้หนีช้ำ
244

การแก้ไข