ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธโลกนาถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|footnote =
}}
<ref>{{Cite web|last=Thailand|first=Sanook Online Ltd|title=พระพุทธโลกนาถราชฯ วัดพระเชตุพนฯ (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) - Sanook! พีเดีย|url=https://guru.sanook.com/9645/|website=guru.sanook.com|language=en}}</ref>'''พระพุทธโลกนาถ''' มีพระนามเดิมว่า '''พระโลกนาถศาสดาจารย์''' เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วิหารพระโลกนาถ [[วัดพระศรีสรรเพชญ์]] [[พระนครศรีอยุธยา]] ต่อมา [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วิหารทิศตะวันออก มุขหลัง [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม]] ภายหลัง[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระราชทานนามว่า '''พระพุทธโลกนาถ ราชสมมติวงศ์ องค์อนันตญาณสัพพัญญู สยัมภูพุทธบพิตร'''
 
== อ้างอิง ==